CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID 19

(Số liệu cập nhật lúc 24:49 18/04/2020)

CA NHIỄM BỆNH

2287369

CA KHỎI BỆNH

585383

CA TỬ VONG

585383